go to website https://www.xxxhub.online pleasuring a chap in a bang bus.
go to websitefreeporn girls become wild pussy eaters.
fsiblog

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLЈANJE

0 835

Obrazovni profil tehničar za kompjutersko upravljanje povezuje znanja iz opšteg mašinstva sa poznavanjem tehnologije obrade na kompjuterski upravljanim strugovima i glodalicama, uz primenu znanja i veštinu rada na računarima. Školovanje za ovaj smer traje 4 godine.

Šta radi / opis posla:
Osposobljavanje za pravljenje programa na kompjuterski upravljanim mašinama, upravljanje i održavanje proizvodnih sistema. Tehničar za kompjutersko upravlјanje je zadužen za sve kompjutere kojima se kontroliše i upravlјa obradom raznih materijala uklјučujući prvenstveno metal. Mašine na kojima radi poznatije su kao CNC mašine. Na njima izrađuje modele koje obrađuje preko posebnih programa. Tehničar za kompjutersko upravlјanje mora biti kreativan i dobro poznavati rad na računaru.

Tokom školovanja nauči:

– pravilnu izradu i korišćenje tehničke dokumentacije,

– proces organizacije rada na kompjuterski upravljanim mašinama,

– razradu tehnoloških procesa obrade na kompjuterski upravljanim mašinama,

– primenu alata i pribora u procesu proizvodnje,

– primenu različitih mernih metoda koje se koriste u meterološkoj praksi ,

– proces programiranja G — koda na kompjuterski upravljanim mašinama,

– primenu automatizacije u procesu proizvodnje,

– sticanje znanja o fleksibilnim automatizovanim sistemima,

– korišćenje računara prilikom izrade tehničko — tehnološke dokumentacije.

Pored savremenih predmeta baziranih na računarskoj tehnologiji, učenici stiču znanja iz klasičnog mašinstva, kao što su: tehničko crtanje, mašinski materijali, mehanika, mašinski elementi, otrornost materijala, hidraulika i pneumatika itd.

Uslovi rada/posebni uslovi:
Nastava iz stručhih predmeta odvija se u savremeno opremljenim kabinetima, uz primenu multimedijalnih nastavnih sredstava, u grupama od najviše 12 učenika, po principu jedan učenik za jednim računarom.

Mogući poslovi

Nakon završenog školovanja, maturantima se pruža mogućnost zaposlenja u industriji mašina i alata, industriji procesne tehnike i upravlјanja, automobilskoj industriji, kompjuterizovanoj mašinskoj obradi, i drugim oblastima gde se koriste računarske tehnologije.

Nastavak školovanja

Ovaj obrazovni profil pruža velike mogućnosti za nastavak školovanja na fakultetima (mašinski, tehnološki, informatički, elektrotehnički…) ili na višim školama strukovnih studija, mada je moguće upisati i druge fakultete kao što su matematički, filozofski, filološki, FON, DIF ili neki drugi.

Raspoložen/a si da praviš predmete koje sam crtaš i kreiraš i imaš šansu da spojiš lepo i korisno.
Zato upiši ovaj smer!

Prva tehnička škola Kruševac je tokom školske 2019/2020. godine otvorila 30 slobodnih mesta za obrazovni profil tehničar za kompjutersko upravljanje, a minimalan broj bodova potreban za upis bio je  61.79.

 

Možda ti se svidi i Još od autora

Ostavi odgovor

Mejl adresa neće biti objavljena