go to website https://www.xxxhub.online pleasuring a chap in a bang bus.
go to websitefreeporn girls become wild pussy eaters.
fsiblog

Stipendija Dositeja

0 815

Fond za mlade talente dodeljuje svake godine stipendiju pod nazivom Dositeja talentovanim učenicima i studentima. Svake godine Fond raspisuje tri konkursa: Konkurs za stipendiranje završnih godina osnovnih i master akademskih studija u Republici SrbijiKonkurs za stipendiranje master i doktorskih studija u inostranstvu i Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe.

Jedan od osnovnih uslova da bi se „Dositeja“ dobila jeste da kandidat mora da ima prebivalište na teritoriji i bude državljanin Republike Srbije ili da ima status izbeglice.

Konkurs za stipendiranje završnih godina osnovnih i master akademskih studija u Republici Srbiji

Ovaj konkurs se raspisuje svake godine u periodu septembar-oktobar, a kandidati konkurišu sa prosekom iz prethodnih školskih godina. Godišnje ovu stipendiju dobija 1.200 studenata, od toga 800 studenata osnovnih i 400 studenata master akademskih studija. Po ovom konkursu stipendisti dobijaju 30 000 dinara mesečno za period od 10 nastavnih meseci.

Ovu stipendiju dobijaju studenti sa jako visokim prosečnim ocenama, koje su svake godine sve više. Na prethodnom konkursu poslednji kandidat na listi je imao prosečnu ocenu 9,63.

Ono što je još bitno jeste da svaki kandidat koji konkuriše mora biti student fakulteta ili univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija. Takođe, svi ispiti iz prethodnih godina studija moraju biti položeni.

Još jedan uslov je da kandidat nije stariji od 25 godina.

Studenti koji dobiju stipendiju imaju obavezu da rade u Republici Srbiji najmanje pet godina po zavšetku školovanja ili da u tom roku najmanje tri godine budu prijavljeni i evidentiranu u Nacionlanoj službi za zapošljavanje.

Potrebna dokumentacija:

 1. Popunjen, svojeručno potpisan, obrazac prijave na konkurs (nalazi se na sajtu Dositeje ili se može lično preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta)
 2. Uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci)
 3. Fotokopija važenje lične karte, odnosno dokumenta kojim se dokazuje status izbeglice
 4. Potvrda o upisu na završnu godinu osnovnih ili integrisanih akademskih studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija za godinu u kojoj se raspisuje konkurs
 5. Original ili overenu kopiju dokumenta izdatog od strane fakulteta kojima se potvrđuje:
 • Da su položeni svi ispiti iz prethodnih godina studija sa navedenom ukupnom prosečnom ocenom
 • Školska godina u kojoj su prvi put upisane osnovne akademske ili integrisane akademske studije
 • Koliko semestara traju studije.

Konkurs za stipendiranje master i doktorskih studija u inostranstvu

Konkurs se raspisuje svake godine u periodu jun-jul. Ovaj konkurs je popularan među studentima koji su završili osnovne studije na univerzitetima u Srbiji, a žele da nastave dalje studiranje i usavršavanje na vodećim svetskim univerzitetima. Takođe, postoji posebna kategorija za oblast umetnosti.

Na ovom konkursu broj stipendista je 500, a prosečna ocena koja je propisana konkursom jeste 8,50. Stipendija iznosi do 1.250.000 dinara po kandidatu za jednu akademsku godinu.

Ono što je bitno za ovaj konkurs jeste da kandidat mora da bude zvanično upisan na neki od inostranih fakulteta u toj školskoj godini. Još jedan uslov jeste da kandidat ne bude stariji od 27 godina za master, odnosno 29 godina za doktorske studije.

Potrebno je da kandidat koji se prijavljuje na ovaj konkurs ima bar jednu završenu godinu studija na državnom fakultetu.

Studenti koji dobiju stipendiju imaju obavezu da rade u Republici Srbiji najmanje pet godina po zavšetku školovanja ili da u tom roku najmanje tri godine budu prijavljeni i evidentiranu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Ukoliko se stipendista ipak odluči za rad u inostranstvu, u obavezi je da vrati celokupnu sumu stipendije koju je dobio.

Potrebna dokumentacija:

 1. Popunjen, svojeručno potpisan, obrazac prijave na konkurs (nalazi se na sajtu Dositeje ili se može lično preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta)
 2. Uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci)
 3. Fotokopija važeće lične karte, odnosno dokumenta kojim se dokazuje status izbeglice
 4. Za studente drugog i trećeg stepena studija – original ili overenu fotokopiju diplome/uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom
 5. Za sudente drugog i trećeg stepena koji nemaju završene celokupne osnovne akademske studije na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji uz overenu diplomu/uverenje o zavšenim osnovnim akademskim studijama u inostranstvu sa prosečnom ocenom i prevodom dokumenta overenim pečatom sudskog tumača, potrebno je:
 6. Original ili overenu potvrdu fakulteta o najmanje jednom završenoj godini na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji
 7. Overeno uverenje o položenim ispitima sa ostvarenim ocenama na osnovnim akademskim studijama uz prevod overen pečatom sudskog tumača
 8. Za studente trećeg stepena studija – overena fotokopija uverenja ili diplome o završenom drugom stepenu studija (ako je drugi stepen zavšen u inostranstvu dostaviti ovo uz prevod i pečat sudskog tumača)
 9. Original potvrda o upisu na jedan od ponuđenih univerziteta uz overen prevod
 10. Overenu izjavu o redovnom studiranju, pohađanju studija i boravku u zemlji gde su upisane studije

Više informacija i spisak univerziteta možete pronaći na: http://www.mos.gov.rs/

Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe

Ovaj konkurs se raspisuje svake godine u periodu ferbuar-mart. Na ovom konkursu na postoji određen broj nagrada već se nagrađuje onaj broj kandidata koji ispuni uslove.

Kriterijumi koje kandidati treba da ispunjavaju jesu da su prethodnih godinu dana osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkim ili međunarodnim takmičenjima, koji se nalaze u Kalendaru takmičenja i smotru učenika srednjih škola. Ova nagrada se dodeljuje i za sport, muzičku i baletsku umetnost.

Potrebna dokumentacija:

 1. Popunjen i potpisan obrazac prijave na konkurs (za maloletna lica obrazac potpisuje roditelj ili staratelj)
 2. Uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci)
 3. Fotokopija važeće lične karte, odnosno dokumenta kojim se dokazuje status izbeglice ( za maloletna lica lična karta roditelja ili staratelja)
 4. Original potvrda srednje škole da je kandidat u vremenu osvajanja nagrade bio učenik te škole i razred koji je pohađao
 5. Overena diploma sa takmičenja ili potvrda škole ili organizatora o ostvarenom uspehu kandidata

Sva tri konkursa, potrebnu dokumentaciju i dodatne informacije možete pronaći OVDE

Možda ti se svidi i Još od autora

Ostavi odgovor

Mejl adresa neće biti objavljena