go to website https://www.xxxhub.online pleasuring a chap in a bang bus.
go to websitefreeporn girls become wild pussy eaters.
fsiblog

PRAVNO – POSLOVNI TEHNIČAR

0 1.632

Pravno – poslovni tehničari su kancelarijski službenici koji rade administrativne poslove u oblasti prava i administracije. U većini slučajeva to je kombinacija komunikacije sa Ijudima i obrade dokumenata. Obično rade u stručnim službama organa uprave lokalne samouprave, poznaju sekretarsko poslovanje, poseduju znanje iz korespondencije, matične evidencije, poznaju pravni postupak i poslove pravnog prometa. Predstavljaju preduzeće ili ustanovu i doprinose boljem poslovnom uspehu.

Pravno – poslovni tehničar po završetu školovanja obavlja kancelarijske poslove iz oblasti prava i administracije.
Administrativni i sekretarski poslovi koje obavlja pravni tehničar su: slepo kucanje, rad sa strankama, pisanje ponuda, računa, predračuna, situacija, ugovora, vođenje evidencija povreda na radu, rad na centrali, faksu, i dr. Osposobljeni su da pišu rešenja i odluke, rade na overama potpisa, rukopisa i prepisa; obrađuju poštu i rade na računaru.
Nastavnim programom za obrazovni profil pravno – poslovni tehničar predviđeni su sadržaji kojima se stiču neophodna znanja i veštine iz oblasti prava, administracije i ekonomije.
Pored neophodnih stručnih znanja, praktične veštine neophodne za obavljanje poslova, učenici ovog profila stiču u okviru praktične nastave i nastave u bloku, kao i u okviru sekcija koje se organizuju u školi (simulacija suđenja, retorika i besedništvo). Praktična nastava realizuje se u raznim državnim institucijama i preduzećima (sudovi, opštine…).

Kroz praksu i razne simulacije učenici imaju priliku da povežu znanja stečena u okviru stručnih predmeta i na taj način dobiju celokupnu sliku pravnog sistema ove zemlje.

Pravno – poslovni tehničar ima mogućnost zaposlenja, pre svega u državnim organima, ali i u svim ustanovama i preduzećima na administrativnim, upravnim i birotehničkim poslovima. Posao obavlja u lokalnim institucijama i upravama kao i službama lokalne samouprave i obučen je za radne odnose.
Učenici koji završe ovaj obrazovani profil, naučiće pravo i zakone naše i drugih zemalja, radeći dobro plaćen posao, a uz dalje školovanje na Pravnom fakultetu rešavaće sudske sporove i imaće mogućnost da otvore sopstvenu advokatsku kancelariju.
Učenici ovog profila mogu nastaviti dalje školovanje na raznim fakultetima u vezi sa stečenim stručnim znanjem – Pravni fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Ekonomski fakultet, Političke nauke kao i na fakultetima za marketing, menadžment i sl.
Mogu upisati druge nesrodne fakultete: Filološki fakultet, Filozofski (istorija, psihologija, filozofija, sociologija).

Ako si pravno – poslovni tehničar radićes u kancelariji, obavljati poslove iz oblasti prava i administracije i predstavljati preduzće iii ustanovu i doprinositi njenom boljem poslovnom uspehu. Ako želiš više i dobro plaćen posao, možeš nakon studija na Pravnom fakultetu i daljeg usavršavanja, biti advokat iii sudija…

U savremenim visoko turbulentnim uslovima ne može se zamisliti uspešno funkcionisanje društva, bez kvalitetno uređenog pravnog okvira i njegove primene. Pravna struka i pravni stručnjaci su temeljni deo svakog društva, bez kojeg je nemoguće uspešno rešavati brojna ugovorna, privatno-pravna, javno-pravna, međunarodno-pravna pitanja i probleme

Ekonomsko – trgovinska škola Kruševac je tokom školske 2019/2020. godine otvorila 30 slobodnih mesta za pravno-poslovne tehničare, a minimalan broj bodova potreban za upis bio je 73,32.

 

Možda ti se svidi i Još od autora

Ostavi odgovor

Mejl adresa neće biti objavljena