go to website https://www.xxxhub.online pleasuring a chap in a bang bus.
go to websitefreeporn girls become wild pussy eaters.
fsiblog

Nacionalno takmičenje dobrih praksi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja

0 459

Fondacija Tempus – Nacionalni Euroguidance centar sa zadovoljstvom Vas poziva da uzmete učešće u Nacionalnom takmičenju dobrih praksi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja. Ovo takmičenje predstavlja deo zajedničkih aktivnosti Euroguidance mreže koje imaju za cilj razmenu dobrih praksi iz ove oblasti na evropskom nivou i organizuje se u sklopu zajedničkih aktivnosti sa Euroguidance centrima u Češkoj Republici i Slovačkoj, koji takođe organizuju nacionalna takmičenja u svojim državama.

 

 

 

Cilj nacionalnog takmičenja je promovisanje ustanova, organizacija i pojedinaca koji su u prethodnom periodu razvili nove usluge, alate ili materijale, tj. uspešno realizovali aktivnosti karijernog vođenja i na taj način doprineli razvoju sistema karijernog vođenja i savetovanja u celini. Detaljnije o uslovima takmičenja možete pročitati u nastavku teksta. Prijavljivanje je otvoreno do 17.09.2017. godine, a pobednici će biti proglašeni do 6.10.2017. godine.

Ko može da učestvuje?

Za učešće na takmičenju se mogu prijaviti sva pravna i fizička lica (ili grupe lica/timovi) sa teritorije Republike Srbije koja pružaju usluge karijernog vođenja i savetovanja (u sistemu obrazovanja, zapošljavanja ili rada sa mladima), uključujući osnovne i srednje škole (ili timove za karijerno vođenje u okviru škola), centre za razvoj karijere, zavode za zapošljavanje, nevladine organizacije, kancelarije za mlade, poslodavce, studentske, učeničke ili stručne organizacije, organizatore usluga obrazovanja odraslih i druge.

Pravna i fizička lica (ili grupe lica/timovi) koji su se prijavili na prošlogodišnji konkurs, ove godine mogu da prijave druge prakse karijernog vođenja i savetovanja koje realiziju.

Šta može biti primer dobre prakse u oblasti karijernog vođenja i savetovanja?

Na takmičenje je moguće prijaviti sve aktivnosti, usluge, alate ili publikacije iz oblasti karijernog vođenja i savetovanja koje je pravno lice koja se prijavljuje (ili pojedinac ili tim u okviru određenog pravnog lica) realizovao ili razvio tokom prethodne i ove godine. To uključuje alate i publikacije za karijerno informisanje, usluge karijernog savetovanja, programe obrazovanja za karijeru i slične aktivnosti koje su imale za cilj unapređenje veština upravljanja karijerom kod korisnika. Moguće je prijaviti primere iz sektora obrazovanja, zapošljavanja, rada sa mladima, ali i drugih oblasti (npr. karijerno vođenje zaposlenih u okviru kompanija).

Aktivnosti koje su imale isključivo promotivno-informativni karakter, tj. aktivnosti i publikacije koje su za cilj imale samo promociju određenog pravnog lica (škole, fakulteta, kompanije i sl.) neće biti razmatrane, osim ukoliko su činile deo šire celine karijernog informisanja koja je kao cilj imala unapređenja veština prikupljanja i analize informacija o svetu rada i obrazovanja i kao takva imala za ishod unapređenje veština korisnika.

Fokus takmičenja je na aktivnostima koje su direktno namenjene korisnicima (za razliku od npr. obuka za praktičare) u cilju unapređenja veština upravljanja karijerom, a ne samo stručnih znanja i veština za određeno zanimanje.

Kako se prijaviti?

Prijave se podnose elektronskim putem popunjavanjem formulara i dostavljanjem odgovarajuće propratne dokumentacije na uvid, na način koji je opisan u okviru samog formulara.

Dokument za pripremu prijave u word formatu, i obaveštenje i saglasnost za obradu podataka o ličnosti možete preuzeti sa iste stranice.

Rok za prijavu je nedelja, 17. septembar 2017. godine do ponoći.

Svi prijavljeni će po podnošenju prijave automatski dobiti potvrdu i kopiju prijave koja je podneta. Ukoliko ne dobijete navedenu potvrdu, molimo vas da se obratite putem e-pošte euroguidance@tempus.ac.rs u roku od dva radna dana od pokušaja podnošenja prijave.

Kako je organizovan izbor?

Nakon tehničke provere prijava (nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane), stručni žiri će izvršiti izbor ocenjivanjem sledećih aspekata:

Usaglašenost sa temom i oblašću takmičenja – prijava predstavlja primer aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja;

Ciljevi prijavljenog primera (aktivnosti, alata…);

Ostvareni rezultati i korisnost za korisnike;

Zasnovanost na potrebama korisnika;

Metodologija;

Osiguranje kvaliteta i evaluacija;

Mogućnost replikacije primera prakse u drugim sredinama.

 

Komisija će doneti odluku o izboru prve, druge i treće nagrade najkasnije do 6. oktobra 2017. godine. Komisija može doneti odluku o dodeli dodatnih pohvalnica za primere koji se izdvajaju svojim kvalitetom u određenoj oblasti. Odluka će biti javno saopštena na Petoj Nacionalnoj Euroguidance konferenciji 6. oktobra 2017. godine.

Nagrađeni primeri će biti predstavljeni u posebnoj publikaciji koja će biti izdata na srpskom i engleskom jeziku i biće predstavljeni na Nacionalnoj Euroguidance konferenciji. Kao nagrade za predstavnike izabranih primera dobre prakse biće obezbeđeno besplatno učešće na prekograničnom seminaru Euroguidance mreže i/ili organizovana studijska posete ili učešće na konferenciji iz oblasti karijernog vođenja i savetovanja u inostranstvu. Program studijskih poseta, seminara i/ili konferncija će zavisiti od profila i potreba nagrađenog fizičkog/pravnog lica i biće predstavljen na javnom događaju na kom će biti saopštena odluka komisije.

Možda ti se svidi i Još od autora

Ostavi odgovor

Mejl adresa neće biti objavljena