go to website https://www.xxxhub.online pleasuring a chap in a bang bus.
go to websitefreeporn girls become wild pussy eaters.
fsiblog

Mogućnosti za učešće u Erazmus+ programu

0 385

Erazmus+ je program Evropske unije koji u periodu od 2014. do 2020. godine finansira
projekte saradnje u oblasti obrazovanja i obuka, mladih i sporta. Program pruža
podršku projektima saradnje između institucija, kojima se stvaraju mogućnosti da i
pojedinci konkurišu i učestvuju.

Program Erazmus+ sadrži više vrsta projekata koji se svrstavaju u tri osnovna dela ili
ključne aktivnosti i dva posebna. Podela se zasniva na dominantnim karakteristikama
projekata i očekivanjima u vezi sa njihovim ciljevima:
1. Deo KA1 (ključna aktivnost 1) obuhvata projekte koji se odnose na mobilnost u
oblasti obrazovanja i mladih.
2. Deo KA2 (ključna aktivnost 2) se odnosi na različite vrste projekata institucionalne
saradnje u oblasti obrazovanja, mladih i sporta.
3. Deo KA3 (ključna aktivnost 3) obezbeđuje finansiranje za projekte koji podržavaju
unapređenje obrazovnih politika i politika koje se odnose na mlade.

Posebni, izdvojeni delovi programa su Žan Mone – podrška izučavanju, istraživanju i
analizama evropskih integracija i deo za Sport.

Klikom na sličicu ispod možete pročitati i preuzeti publikaciju:

Publikacija je pripremljena na osnovu
raspoloživih informacija o otvorenom
Erazmus+ konkursu za projekte.
Imajući u vidu da su tokom konkursnog
roka moguće izmene i dopune
Vodiča za program koji objavljuje
Evropska komisija i Nacionalnog
poziva za projekte, podnosiocima
projektnih prijava se preporučuje da
konsultuju poslednje verzije pomenutih
dokumenata koji su objavljeni
na zvaničnim veb-sajtovima.

Ovaj dokument je finansiran sredstvima
Evropske unije. Publikacija
odražava samo stanovišta autora i
ni pod kojim uslovima se Evropska
unija ili njene institucije ne mogu
smatrati odgovornima za sadržinu
dokumenta.

 

 

Možda ti se svidi i Još od autora

Ostavi odgovor

Mejl adresa neće biti objavljena