go to website https://www.xxxhub.online pleasuring a chap in a bang bus.
go to websitefreeporn girls become wild pussy eaters.
fsiblog

KONKURS za finansiranje OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA

0 468

Resurs centar za Rasinski i Toplički okrug, Proaktiv – Niš u saradnji sa Edukativnim centrom – Kruševac i uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, u okviru programa MLADI SU ZAKON raspisuje KONKURS za finansiranjeResurs centar za Rasinski i Toplički okrug, Proaktiv – Niš u saradnji sa Edukativnim centrom – Kruševac i uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, u okviru programa MLADI SU ZAKON raspisuje KONKURS za finansiranjeOMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA U CILjU PODSTICANjA AKTIVIZMA I VOLONTIRANjA MLADIH.

Ako ste kreativni, hrabri, humani, ako želite da omogućite kvalitetniji život vršnjacima, mladima ali i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici i imate između 15 i 30 godina, učestvujte u programu MLADI SU ZAKON koji se realizuje osmu godinu zaredom u cilju podsticanja aktivizma i volontiranja mladih širom Srbije!
TEME KONKURSA:
Konkurs je namenjen vama, kreativnim mladim ljudima koji kroz aktivno učešće mladih i volontersko angažovanje želite da u svojoj lokalnoj sredini:
● Učestvujete u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme ili drugih prostora od javnog interesa i/ili organizujete aktivnosti za lokalnu zajednicu, a naročito za mlade u tim prostorima.

● Učestvujete u akcijama zaštite životne sredine (npr. kampanje za skretanje pažnje na uočeni problem, promotivne akcije čišćenja i uređenja javnih površina, edukacije o zaštiti životne sredine…).

● Promovišete međugeneracijsku saradnju (aktivnosti koje organizujete mogu da uključe i mlađe, odnosno starije od vas, npr. radionice sa pretškolcima…).

● Promovišete razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade (neka vaše aktivnosti budu otvorene za sve, uključite mlade iz različitih manjinskih i etničkih grupa, mlade sa teškoćama u razvoju…).

● Promovišete zdrave i bezbedne stilove života (npr. aktivnosti u prirodi, kampanje o reproduktivnom zdravlju, o bezbednosti na internetu, edukativne radionice o prevenciji vršnjačkog nasilja i slično…).

● Organizujete IKT edukaciju (IKT – informacione i komunikacione tehnologije tj. aktivnosti usmerene ka vašim vršnjacima, starijima…)

● Promovišete solidarnost i humanost (prema socijalno ugroženim grupama, osobama sa invaliditetom, migrantima i drugim ugroženim grupama).

ŠTA SU OMLADINSKI VOLONTERSKI PROJEKTI (OVP)?

Pod omladinskim volonterskim projektima se podrazumevaju kratkoročne volonterske aktivnosti koje doprinose pozitivnim promenama u lokalnoj zajednici i koje pružaju odgovor na probleme i potrebe društva, a koje realizuju mladi uzrasta 15 do 30 godina. Aktivnosti u OVP su otvorene za sve mlade ljude bez obzira na poreklo, pol, nacionalnost ili drugu osobenost, neprofitne su i u skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Na konkurs se mogu prijaviti udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije Rasinskog i Topličkog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

IZNOS SREDSTAVA, VREME PRIMENE I FINANSIRANjA PROJEKATA

Predloženi omladinski volonterski projekti bi trebalo da budu sprovedeni u periodu od 12. avgusta do 31. oktobra 2017. godine.

Vrednost jednog omladinskog volonterskog projekta može iznositi između 30.000,00 i 100.000,00 dinara.
Još nekoliko važnih napomena za vas:• Organizator konkursa zadržava pravo da novčani iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekata kroz pregovore sa podnosiocem obrasca ѕa pisnje predloga omladinskog projekta, umanji ukoliko proceni da je predloženi iznos sredstava nepotreban za njihovu realizaciju.• Prihvatljivi troškovi su svi oni troškovi koji su neophodni za primenu omladinskih volonterskih projekata i direktno doprinose ostvarivanju planiranih rezultata.• Troškovi koji neće biti finansirani iz budžeta projekta su: honorari učesnika, kupovina tehničke opreme, kupovina ili štampanje promotivnih materijala kojima se narušava zdravlje ili se promoviše neprihvatljiv stil života.

KAKO DA SE PRIJAVITE?

Pošaljite popunjen obrazac (u prilogu) za pisanje predloga ideje omladinskog volonterskog projekta do 18. jula 2017. godine na email: aktivizam@proaktiv.org.rs , ili poštom na sledeću adresu: Proaktiv, Obrenovićeva 59/4/44, 18 000 Niš, sa naznakom: „MLADI SU ZAKON – prijava na konkurs“.

Ukoliko vaš predlog projektne ideje prođe administrativnu proveru i bude pozitivno ocenjen od strane Komisije, ulazite u narednu fazu koja podrazumeva razvijanje projektne ideje u konačan predlog omladinskog volonterskog projekta. Tu vam resurs centar pomaže tako što će vam pružiti mentorsku podršku da unapredite projektnu ideju i razvijete konačan predlog projekta koji šaljete resurs centru najkasnije do 09. avgusta 2017. godine.

KONAČAN ODABIR PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU

Nakon dostavljanja konačnog predloga projekta, komisija koju formira Resurs centar za Rasinski i Toplički okrug odabraće najmanje 8 omladinskih volonterskih projekata koji će biti finansirani u Rasinskom i Topličkom okrugu.
Konačni rezultati konkursa, odnosno predlozi OVP koji će biti finansirani biće objavljeni do 12. avgusta 2017. godine.
Sve učesnike konkursa Resurs centar za Rasinski i Toplički okrug će obavestiti o rezultatima, a lista udruženja mladih i neformalnih omladinskih grupa čiji će omladinski volonterski projekti biti finansirani biće objavljena na sajtu Resurs centra www.proaktiv.org.rs , zatim na sajtu Ministarstva omladine i sporta www.mos.gov.rs, omladinskom portalu www.mladisuzakon.rs, kao i sajtu Nacionalnog programa volontiranja mladih www.kampovi.mis.org.rs.
Svim odabranim udruženjima mladih i neformalnim omladinskim volonterskim grupama biće obezbeđena tehničko-stručna i finansijska podrška od strane Resurs centra za Rasinski i Toplički okrug.

Poziv za konkurs i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti na linku:
http://www.proaktiv.org.rs/Mladi%20su%20zakon%202017

Možda ti se svidi i Još od autora

Ostavi odgovor

Mejl adresa neće biti objavljena