go to website https://www.xxxhub.online pleasuring a chap in a bang bus.
go to websitefreeporn girls become wild pussy eaters.
fsiblog

Farmaceutski tehničar

0 498

Redovno školovanje za sticanje zvanja farmaceutski tehnčar traje četiri godine. Svake godine se upisuje po jedno odeljenje (30 učenika). Nastava se obavlja u učionicama, kabinetima kao i u nastavnim bazama van škole. U okviru školovanja učenici ovog smera strču neophodna teorijska znanja i stručnu osposobljenost za rad farmaceutskih tehničara u apotekama, veletrgovinama ili fabrikama lekova.

Posao farmaceutskog tehnčara razlikuje se u zavisnosti od područja rada. Sve poslove obavlja pod nadzorom farmaceuta.

U apoteci asistira u izdavanju lekova koji se izdaju bez recepta i drugih lekovitih preparata, savetuje korisnike o načinu njihove upotrebe. Brine o prijemu, pravilnom skladištenju i čuvanju svih artikala apoteke i kontroliše rok trajanja. Učestvuje u pripremi lekovitih preparata po standardnim receptima.

U laboratoriji priprema i kontroliše laboratorijsku opremu, supstance i sprovodi različite fizičko-hemijske i biološke analize i merenja. Stara se o pravilnom skladištenju laboratorijskih uzoraka i vodi laboratorijski dnevnik aktivnosti.

U proizvodnji priprema sirovine za izradu farmaceutskih i kozmetščkih preparata. Proverava ispravnost aparata, pribora i instrumenata za izradu lekovitih preparata i vrši kontrolu klimatskih i higijenskih uslova u skladu sa standardima. Nadzire tehnološke faze u proizvodnji, uzima uzorke za kontrolu kvaliteta i vodi farmaceutsku dokumentaciju.

Tokom školovanja učenici ovog smera stiču veštine i znanje koje će im omogućiti da sa lakoćom izvršavaju radne zadatke u apoteci, laboratoriji, veletrgovini i industriji. Na kraju školovanja farmaceutski tehničar će biti kompetentan da:

– izvodi i vrši nadzor tehnoloških faza u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji,

– vrsi kontrolu proizvodnog procesa i vodi proizvodno-kontrolnu administraciju,

– obezbedi propisane higijenske uslove i zaštitu na radu,

– vodi promet lekova u veletrgovini,

– obavlja rad u apoteci.

U Medicinskoj  školi postoji posebno formiran i opremljen kabinet koji je namenjen školovanju farmaceutskih tehničara i u kom svaki đak ima svoje radno mesto. Uz pomoć nastavnog kadra, u veoma prijatnoj i podsticajnoj atmosferi učenici stiču neophodne kompetencije, znanja, veštine, sposobnosti i stavove koji su neophodni da bi sa lakoćom izvršavali radne zadatke u svim oblastima farmacije.

Po završenom školovanju đaci imaju velike mogućnosti zapošljavanja u državnom i privatnom sektoru. To se odnosi na sve ustanove profesionalne farmacije; apoteke, galenske laboratorije, veletrgovine, fabrike kao i na rad u kozmetičkoj industriji i u pogonima za izradu dijetetskih i makrobiotiičkih preparata. Učenici mogu da nastave školovanje uz direktnu prohodnost na veliki broj fakulteta (Farmaceutski, Medicinski, Stomatološki, Defektološki, Matematički …) i viših škola (Viša medicinska, Viša pedagoška, Viša hemijska…). Do sada su đaci Medicinske škole veoma uspešno upisivali i završavali željene fakultete i više škole.

Ako si zainteresovan za prirodne nauke, posebno za biologiju i hemiju, onda je za tebe ovo pravi obrazovni profil. Posao farmaceutskog tehničara zahteva preciznost i odgovornost, jer se radi o materijama i supstancama koje mogu ugroziti zdravlje korisnika usluga. Veoma bitna je i urednost u radu. Za rad u apoteci neophodna je razvijena komunikaciona sposobnost, ali i zbog izIoženosti potrošačima i emocionalna stabilnost, kao i sposobnost rada u uslovima povećanog radnog opterećenja. Medicinske nauke, pa i farmacija i njen razvoj doprinele su da se kvalitet Ijudskog života poboljšava. Farmaceutski tehničar je humani poziv koji pruža pogodnosti za kontinuirano učenje i dalje napredovanje u poslu i karijeri.

Medicinska škola Kruševac je tokom školske 2019/2020. godine otvorila 30 slobodnih mesta za farmaceutske tehničare, a minimalan broj bodova potreban za upis bio je 84.69

Možda ti se svidi i Još od autora

Ostavi odgovor

Mejl adresa neće biti objavljena