go to website https://www.xxxhub.online pleasuring a chap in a bang bus.
go to websitefreeporn girls become wild pussy eaters.
fsiblog

Elektrotehničar računara

0 653

Nastavni plan i program se planira za period od četiri godine školovanja. U toku trajanja obrazovanja izučavaju se opšte -obrazovni predmeti,opšte-stručni predmeti, strutči predmeti, kao i usko stručni predmeti ( predmeti uske specijalizacije za obrazovni profil )
Realizacija nastave se odvija pored učionica i kabineta i u usko specijalizovanim laboratorijama. 

Šta radi / opis posla:
-Održava i servisira ratčunare, računarske sisteme i računarske mreže.

-Proverava ispravnost ratčunarskih komponenti, utvrduje kvarove i vrši zamenu delova računara .*

-Osim rada na hardverskom delu računara, obavlja i različite instalacije i podešavanja vezano za računare i njihovo okruženje ( na primer, instaira i podešava razIičite operativne sisteme, antivirusne programe, aplikativne programe, podešavanja računarskih mreža i interneta ).

Tokom školovanja nauči: 

-Da koristi različte merne instrumente, uredaje i alate koji su neophodni za kvalitetan rad u laboratoriji.

-Pored znanja o samim računarima, stiče i širok opseg znanja iz oblasti elektrotehnike, elektronike i digitalne elektronike i programiranja ( više programskih jezika ) .Što čini osnovu svakog računara, računarskog sistema, kao i računarske mreže.

-Veoma dobro koristi engleski jezik ( čianje, pisanje, sporazumevanje )— viši nivo

– Da dobro razume i koristi pojmove iz društvenih nauka i ekonomije

Uslovi rada/posebni uslovi:

-Rad većim delom u veštački osvetljenom prostoru,

-Rad u zarvorenom prostoru,

-Rad u veštački grejanom, rashlađivanom i provetravanom prostoru,

-Višesatni rad ispred monitora,

-Po potrebi rad na manjim visinama,

-Spremnost na samostalni iii timski rad ( po potrebi ),

l-zvodenje pravilnih zaključaka,

-Donošnje pravovremenih i ispravnih odluka

Mogućnost zapošljavanja:

-Ima veoma širok spektar radnih mesta u malim i srednjim preduzećma, kao i u velikim korporativnim sistemima,

-Mogućnost rada u računarskim servisima na popravci i održavanju iii pak u sklopu većih korporacija kao lice zaduženo za održavanje date mreže, lice koje servisira računare i mrežu u celosti, kao i internet

Nastavak školovanja:

-Nakon stečnog srednjoškolskog obrazovanja u tajanju od četiri godine, mogu nastaviti svoje školovanje na različitim fakultetima sa različitim studijskim programima.

-Svoj nastavak školovanja mogu usmeriti u pravcu bilo kog studijskog programa iz oblasti elektrotehnike ( elektronika, energetika, računarstvo, informatičke tehnologije ).

-Nastavak skolovanja mogu usmeriti još i ka obrazovanju iz oblasti mašinstva, saobraćaja, jer su danas računari, elektrotehnika, mašinstvo i oblast saobrćaja u naučnoj sprezi.

Prva tehnička škola Kruševac je tokom školske 2019/2020. godine otvorila 30 slobodnih mesta za elektotehničara računara, a minimalan broj bodova potreban za upis bio je  81.17.

Možda ti se svidi i Još od autora

Ostavi odgovor

Mejl adresa neće biti objavljena